המנהל כנותן שירות

אכן תפקידו של המנהל לדרוש את התפוקות המתאימות מעובדיו, על זה מושתת כל ארגון. הבלבול לעיתים בכך שאנחנו שוכחים שהתפקיד שלנו כולל גם שירותי ניהול אותם אנחנו צריכים לספק עובדים. ליתר דיוק, המקום שבו אנחנו לרוב טועים הוא בהפנמה ששירותי הניהול האלה אינם אופציונליים, הם חובה והם חלק בלתי נפרד מהתפקיד.

כפי שאנחנו לא שוכחים את החובות שלנו ללקוח החיצוני, אל לנו לשכוח את החובות שלנו ללקוח הפנימי.

"שירותי ניווט" – כמנהלים, אנחנו המצפן וה GPS של העובדים שלנו. העובד זקוק לדעת מהו החזון של החברה, לאן היא הולכת בשנה הקרובה ולאן בחמש השנים הקרובות.

שירותי הכוונה אישית – חשוב שאנשים בארגון ידעו מהי הגדרת התפקיד שלהם, באופן בהיר מהם היעדים שלהם ובצורה ברורה מהם המדדים עליהם הם נמדדים ובאיזה אופן. תפקידנו כמנהלים לספק את זה.

שירותי הכשרה והעצמה – הן מקצועית והן ניהולית (על המנהל לראות עצמו כמנטור של העובד). יותר מזה – ההעצמה של העובד ופיתוח הקריירה שלו, הוא שירות שאנחנו קיבלנו ממנהלינו בעבר, ואל לנו לחטוא מוסרית ולא להעניק שירות זה לעובדינו.

שירותי משוב – ההתפתחות של העובד חייבת לעבור דרך השיפור המתמיד. הסיכויים לכך ללא משוב (גם הפירגון וגם הביקורת הבונה) קטנים יותר. המשוב חייב להיות שוטף וגם תקופתי – זו אחת  החובות העיקריות של המנהל. מניסיוני בארגונים, זו גם נקודת התורפה של המנהל הישראלי.

שירותי קו פתוח והקשבה – האוזן, הדלת הפתוחה, התמיכה ויצירת האווירה והתרבות הם גם בסל המוצרים השירותיים שבחובתנו לתת לאנשים עליהם אנו מופקדים.
שירותי מידע – למנהל יש את כל הכלים והחשיפה לשמש צינור מידע ליצירת שקיפות ארגונית בכל נושא רלוונטי, הן לעבודתו השוטפת והן לחיבורו לקורה בארגון.

יש שירותים רבים נוספים, מרביתם אינם בתחום הרך, שאנו מספקים לרוב בלי בעיה: תלוש משכורת, כסא, שולחן, ביגוד, שירותי הסעדה והסעה, וכו'. אלה נתפסים תמיד כחובה. להפנים את תפקיד המנהל, זה להבין שגם הראשונים שהוזכרו אינם בכלל לשיקול דעת.


איתן ראובני – מנהל תחום פיתוח ארגוני ב Aviv AMCG

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798