גישור פנים ארגוני - BRDM

על אף הפוטנציאל הגלום בהם, קונפליקטים מהווים את אחד ממקורות הבזבוז של המשאבים הארגוניים. במקרים רבים הם אינם מנוהלים כהלכה והמחירים שמשלם הארגון כבדים, להלן עיקרם:

 • בזבוז זמן יקר של מנהלים
 • פגיעה באיכות ההחלטות המתקבלות בארגון
 • עיקום תהליכים במטרה להימנע מחיכוך עם גורמים שונים
 • היעדר שיתוף בידע
 • ניהול תהליכים כפולים
 • תחלופה גבוהה של עובדים
 • ירידה באפקטיביות
 • מתח, תקשורת לקויה ואוירה לא נעימה

ניתן לשנות זאת ולמנוע את המחירים הללו.
גישור פנים ארגוני, על פי מודל Business Results Driven Mediation - BRDM  מיועד ליישוב קונפליקטים בארגון תוך יצירת פתרונות משותפים, פתיחת ערוצי התקשורת ושיפור יכולות המשתתפים להתמודד עם הקונפליקט הבא. מודל BRDM מטפל בקונפליקטים שנוצרו סביב נושאים מסויימים, שיש לישבם. ישנם מקרים בהם  קיים קונפליקט "כרוני" במערכת היחסים (בין אישית או בין יחידות) המתאפיין בקושי מתמשך לקבל החלטות משותפות, לנהל תקשורת פתוחה ועוד, מוצע לארגון תהליך בניית הסכמות.

יתרונות המודל

 • מודל BRDM מותאם ליישוב קונפליקטים בארגונים וממוקד לקידום התוצאות העסקיות של הארגון.
 • המודל נותן מענה להיקפים שונים של קונפליקטים- החל מקונפליקט בין שני בעלי תפקידים וכלה בקונפליקט בין יחידות בארגון.
 • קונפליקטים רבים בארגונים יושבו באמצעות המודל בהצלחה רבה.
 • במהלך תהליך הגישור הפנים ארגוני מקבלים המשתתפים כלים רבים להתנהלות יום יומית, אשר מקדמים את מערכות היחסים ואיכות העבודה כבר במהלך הדרך.
 • ההסכמות המתגבשות בסיום התהליך נובעות מן המשתתפים עצמם ובכך מוגברת מחוייבותם למימושן. ישנו מעקב לבחינת מימוש ההסכמות בשטח.
 • השותפים לתהליך מסיימים את התהליך עם ידע ותובנות רבות, אשר מאפשרים להם והתמודדות טובה הרבה יותר עם אי ההסכמות הבאות שיעלו בסביבת העבודה.

תהליך הגישור הפנים ארגוני מהווה השקעה של הארגון בקידום תוצאותיו העסקיות. המנהלים יהיו פנויים יותר לקדם את מטרות הארגון, התהליכים יפעלו טוב יותר, יגבר השיתוף בידע, התקשורת הטובה תאפשר מניעת תהליכים כפולים ואי הבנות, תחלופת העובדים תקטן והאוירה הטובה תגביר את המוטיבציה וההנאה בעבודה.מיכל יוסף, מומחית לניהול קונפליקטים וניהול מערכות קשרים בארגונים
.
www.BRDM.CO.IL

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798