מערכות הקשרים בארגון כבסיס להצלחת מהלכים אסטרטגים

כפי שאתם יודעים וחווים, מקומו של מערך משאבי האנוש משתנה מארגון לארגון. הסיבות שונות ומגוונות- מדיניות המנכ"ל וגישתו לנושא, האוריינטציה של מנהל משאבי אנוש, תפיסת ההנהלה הבכירה, התרבות הארגונית ועוד.
כאשר ארגון ניגש לתהליכים אסטרטגיים שונים כגון: תהליכי שינוי ארגוני משמעותי, הרחבת קווי ייצור, יציאה לקמפיין, שינוי מוצרים וכמובן בתהליכי מיזוג ורכישה, השיח הניהולי עוסק בעיקר בסוגיות המקצועיות העוסקות בשינוי. למשל- היבטי תפעול, פיתוח, איכות ועוד. היבט המשאב הארגוני עולה גם הוא בהקשר של גיוס, פיטורים, הכשרות וכד'.

ישנו מימד אחד, משמעותי מאוד, והוא מערכות הקשרים בארגון.
האם תשתית מערכות הקשרים מספיק איתנה ויציבה למהלכים הבאים? האם בעלי התפקידים מקיימים ביניהם תקשורת בריאה? האם האגו מאוזן?

שאלת תשתית מערכות הקשרים מאוד משמעותית ולעיתים היא זו שתכריע את הצלחת המהלך.
ובכן, מי אמור לשאול את השאלה הזו בארגון? מי אמור לניהול הסיכונים הכרוכים ביכולת או אי יכולת של בעלי התפקידים לפעול בשיתוף להצלחת המהלך?

האם מנהל משאבי אנוש? האם המנהלים בשטח?
זו שאלה שאין עליה תשובה חד משמעית בפרקטיקה. במצב האופטימלי- כולם יהיו ערניים לשאלות הללו ובעיקר- מנהל משאבי אנוש. אלו ממשקי החיבור המשמעותיים של תחום משאבי אנוש לתהליכי ליבה בארגון ולתהליכים אסטרטגיים.
הארגון מצפה מאנשיו לשינוי, להיערכות מחודשת, לשכלול, להתייעלות- כל אלה חשובים ולגיטימיים וחשוב שיתקיימו. האם יש בידי בעלי התפקידים כלים לעשות זאת? האם הם יודעים כיצד לגייס אנשים לשיתוף פעולה? האם הם יודעים לפעול בשיתוף? האם חלוקת האחריות מספיק בהירה על מנת שלא תהיה תופעת זריקת האחריות המוכרת? האם למי שאמון לנהל מהלכים יש את הכישורים להוביל ולהיות אינטגרטור?
אני בדרך כלל פוגשת את המצבים הללו לאחר מעשה, כשהקונפליקטים כבר בוערים.
בעבודתי עם ארגונים, מעטים המנהלים אשר חושבים על הסוגיות הללו כחלק מההיערכות לקראת מהלכים אסטרטגיים. ולכן, זהו בדיוק המקום המשמעותי של מנהלי משאבי אנוש, גם במקרים בהם מדובר במהלכים ארגוניים העוסקים בתחום עסקי ו/או מקצועי שלא מערב אותו.
זוהי אחת הדלתות המשמעותיות שעל מנהלי משאבי אנוש להיכנס בהן אם ברצונם לעסוק בלבת האסטרטגיה הארגונית. לעולם היבט מערכות הקשרים יהיה רלוונטי ויהיה מקום לבחון האם מונחים שם סיכונים, בדיוק כשם שמודדים סיכונים פיננסים, סיכוני איכות או כל סיכון אחר.
וכפי שאני טוענת תמיד- יש תמיד מה לעשות ויש פתרונות גם לאתגרים משמעותיים בתחום מערכות הקשרים, יש קודם כל להבחין בהם, להצביע עליהם ואז לגשת למלאכת חיזוקם.מיכל יוסף- מומחית לניהול קונפליקטים ומערכות קשרים בארגונים.
כותבת בלוג למנהלים- www.michalyosef.co.il

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798