החצר האחורית של שוק מחזור הפסולת האלקטרונית בישראל

מקרי וונדליזם מעין אלה משקפים מציאות שבה לצד שורה מרשימה של הצלחות רגולטוריות בתחום איסוף הפסולת ומחזורה, קיימים לא מעט קשיים ולצד פעילות חוקית וסביבתית, ישנה פעילות של גורמים שונים הממוקמים בשולי החוק, עליה קיים קושי אמיתי לבצע אכיפה.

לדוגמה, בשוק איסוף מיכלי המשקה החבים בפיקדון מעורבים גורמים עבריינים לצד אזרחים שומרי חוק. הדבר גורם לתופעות שליליות כגון גניבת בקבוקים מהרשתות הקמעונאיות לצורך החזר כפול של הבקבוק.
גם שוק פסולת הבניין אינו "נקי" מפעילות עבריינית, המתמקדת סביב תופעה נרחבת של השלכה פיראטית של פסולת. לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה מתוך 4 מליון טון פסולת בניין המופקת בישראל מדי שנה, כ-1.5 מליון טון מסולקים באופן לא מוסדר ולא חוקי לסביבה ומייצרים מפגעים סביבתיים קשים. הדבר נובע ממעורבות של גורמים שאינם מצייתים לחוק, ומקושי מהותי באכיפה שוטפת. התוצאה היא פגיעה קשה בקרקע ובשטחים הפתוחים.
לאלה ניתן להוסיף את החוק למחזור צמיגים שסובל מחבלי לידה קשים, הכוללים בין היתר, השלכת צמיגים בשטחים פתוחים לצד ביקוש נמוך לצמיגים הממוחזרים, המעמידים את מפעלי המחזור בקושי תפעולי.
דוגמאות אלה ממחישות את  החשיבות הרבה לתכנון החוקים בתחום הטיפול בפסולת בקפידה יתרה ותוך חשיבה על מגוון הקשיים העלולים להסיט את החוק ממטרתו המקורית והחיובית, ולהביא לתופעות לוואי שליליות.

לקידום הצעת החוק לאיסוף ולמחזור פסולת אלקטרונית חשיבות רבה בשמירה על הסביבה, לנוכח הנזק הפוטנציאלי שבטיפול לא נכון בסוג פסולת זו, בשל החומרים המסוכנים הקיימים בה. באמצעות מנגנון איסוף ומחזור הפסולת וחלוקת הנטל בין הרשויות ליצרנים וליבואנים יוסדר הטיפול בה. בהצעת החוק מפורט מערך של הקמת מרכזי איסוף עירוניים לפסולת אלקטרונית, לצד מרכזי איסוף אצל משווקי הסחורה. אל מרכזים אלה יוכלו הצרכנים להחזיר את המכשירים המשומשים שלהם, ואלה יגיעו לפירוק מוסדר, לטיפול, מחזור והטמנה מינימאלית.

חשוב לציין כי סיום הליך החקיקה חשוב לא רק מבחינה סביבתית אלא גם כלכלית. החקיקה נועדה להסדיר את השוק שיתפתח סביב מחזור הפסולת האלקטרונית, שהינו בעל פוטנציאל כלכלי לא מבוטל, בשל החומרים היקרים הנמצאים בפסולת זו וראוי שיגיעו למחזור.
אך בהרכב ייחודי זה של חומרים נעוצה גם סכנה, כפי שתעיד המציאות הנוכחית. כיום, בהעדר טיפול מוסדר, חלק מהפסולת האלקטרונית מגיעה לפירוק פיראטי, וישנם, כאמור, מקרים לא מעטים של וונדליזם וגניבה ממתקני איסוף של פסולת זו. החשש הוא כי הקמת מרכזי המחזור לפסולת אלקטרונית כפי שמצוין בהצעת החוק, תמשוך גורמים מפירי חוק. אלה יהיו מעוניינים לקבל לידיהם את החומרים היקרים שבפסולת, תוך התעלמות מהסכנות הסביבתיות הכרוכות בפירוק לא מוסדר שלו. כך, בהעדר טיפול נאות, אנו עלולים להיות חשופים לפגיעה בריאותית וסביבתית משמעותית.

על מנת להפוך את חוק מחזור פסולת אלקטרונית להצלחה, ולהקים מרכזי מחזור בטוחים ומתקדמים, חשוב להתייחס לסכנה זו בחוק, ולהציע אמצעים לפיקוח על מרכזים אלו ולמניעת הסיכון מפגיעה בהם על ידי עבריינים. מתן תשומת לב מרבית הופכת להכרחית בסוגיה זו, בשל הפוטנציאל הרב לנזק, עקב מקומם המוצע של  מרכזי המחזור בערים, בלב אוכלוסיה אזרחית.

קידומם במרץ של חוקים חשובים בעלי פוטנציאל להשפיע על כל סוגי הפסולת, מוביל את ישראל קדימה להיקפי מחזור משמעותיים מאי פעם. עם זאת, ללא חשיבה מראש על הקשיים העלולים להיווצר, יש חשש כי לא נשיג את המטרה אליה אנו שואפים וחבל.


הכותבות הן יועצות בחטיבת תשתיות וסביבה בחברת הייעוץ AVIV/AMCG, ומסייעות למגוון גופים ציבוריים ועסקיים בטיפול בפסולת, מחזור והתאמה לחוקים הסביבתיים בתחום.

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798