את ניהול מערכות הקשרים בתוכניות העבודה כבר שילבתם?

מהן "מערכות קשרים" ?

מערכות הקשרים הוא שם כולל למערכות היחסים המקצועיות והבינאישיות. בארגון מערכות היחסים הללו עובדות זו לצד זו, ממש כשני כבלים באותו מארז. כאשר אחת מהם נפגמת, השניה מושפעת מיידית.
לרוב, כאשר מערכת היחסים האישית נפגעת (למשל,כאשר נאמרה הערה אישית, כאשר האגו אינו מאוזן, כאשר ישנו חוסר ביטחון וכד') ישנה השפעה מיידית על המערכת הקשרים המקצועית- מנהלים חווים קושי להשיג את בעל התפקיד האחר, קושי לקבל ממנו תשובות, הם מתחילים להימנע מחיכוך, מנסים לעיתים ליצור אהדה למצבם בקרב אחרים (התחלת קואליציות סמויות ואחר כך גלויות ועוד).

במקרה ההפוך, כאשר מערכת היחסים המקצועית נפגעת (למשל, כאשר מנהל אינו סומך מקצועית על בעל תפקיד, מעיר על תפקודו או מקצועיותו, אינו מסכים מהותית באופן שמקשה על האחר וכד'), מערכת היחסים האישית תיפגע רק אם המעורבים מתקשים מאוד ליצור את ההפרדה ולקיים שיח גלוי, גם אם נוקב, בעניינים מקצועיים ולא לפגוע באדם עצמו. קרי- לתקוף את הנושא ולא את האדם.
מערכות קשרים איתנות הן כאלה שמאפשרות את השיח הפתוח, סיעור המוחות הכולל מגוון דעות ואי הסכמה ומתוך כך ליצור הסכמות אופטימליות עבור הארגון.

כאשר האיזון מופר ומערכות הקשרים משתבשות, מתחיל להתפתח סיכון סביב ביצועי הארגון- תהליכים נתקעים, משתבשים, נגררים איחורים בפרויקטים שונים, נפגע השירות הניתן ללקוחות, האוירה מתוחה ועוד.

כל אלו מהווים גורמי סיכון להצלחת הארגון בהגשמת המטרות והיעדים שלו. משתנה זה חייב להילקח בחשבון בתהליכי ניהול הסיכונים של הארגון.

בתקופה זו, כאשר ארגונים עושים מאמצים לצמצם בכח אדם או לפחות לא להרחיבו, לצמצם במשאבים ולמקסם ביצועים, איכות מערכות הקשרים חשובה מתמיד.

שאלות שחשוב שארגון ישאל עצמו:
• מהי איכות מערכות הקשרים בתוך ההנהלה/בתוך המחלקות/בין מחלקות?
• עד כמה מערכות הקשרים כפי שהן היום תומכות בביצועי הארגון?
• היכן מצויים מוקדים קונפליקטואליים המהווים גורם סיכון? לעיתים הדבר מתפתח על רקע תהליכים קונפליקטואליים מובנים ולעיתים סביב אדם שמתקשה בניהול מערכות הקשרים שלו.
• מהו סדר העדיפות  ליצירת שינוי?
• מהן הדרכים ליצירת שיפור?
השאלות הללו יאפשרו לכם להציף את המקומות בהם הארגון חשוף לסיכון סביב קושי לשתף פעולה בין בעלי תפקידים ובין יחידות. בתוכנית העבודה חשוב יהיה להגדיר כיצד אתם בוחרים לשפר את מערכות הקשרים הללו ולהימנע מסיכונים מיותרים.
בתקופה בה נעשה מאמץ להימנע מצמצום עובדים ומנהלים, יש להבטיח שלבעלי התפקידים השונים  ישנם התנאים למלא את תפקידם באופן אופטימלי- לזכות לשת"פ מבעלי תפקידים ומחלקות וכמו גם שיש לו היכולת לנהל בעצמו מערכות קשרים בריאות ומקדמות, בהתאם לצרכי התפקיד אותו ממלא.מיכל יוסף- מומחית לניהול קונפליקטים ומערכות קשרים בארגונים.
כותבת בלוג למנהלים-
www.michalyosef.co.il
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798