הפרשים מביטוח לאומי

בואו נפרט: כל אדם שקיבל כספים מביטוח לאומי בגין דמי לידה ו/או שמירת הריון ו/או תאונת עבודה, זכאי במהלך 11 החודשים הבאים לדרוש כספים מביטוח לאומי במידה וקיבל סכום כסף ממעסיקו העולה על רבע משכרו הממוצע. לרוב מדובר בתשלום דמי הבראה ו/או בונוס כזה או אחר. לדוג': עובד שקיבל סכום של 251 ₪ כשממוצע משכורתו הינו 1,000 ₪ זכאי לקבל הפרשים.
למעשה, מדובר בסכום כסף לא קטן שנשאר בקופת הביטוח הלאומי בגלל חוסר מודעות של הזכאים. אוסיף ואדגיש כי הביטוח הלאומי אכן מיידע את המבוטח בדבר זכות זו. לאחר הגשת התביעה, הביטוח הלאומי מעביר את הכספים ישירות לחשבון המבוטח ושולח לו מסמך בו הוא מפרט כיצד בוצע החישוב. מסמך זה כולל גם פיסקה כדלקמן: לידיעתך, אם שולם לך אחד מאלה: 1. תשלום נוסף (כגון הבראה, ביגוד, בונוס ועוד) במהלך 11 חודשים מיום הזכאות הראשון לתשלום הגמלה וסכום התשלום עולה על רבע מהשכר הרגיל; 2. הפרשי שכר המתייחסים לחודשי הבסיס לחישוב הגמלה, ניתן להגיש תביעה בגינם לא יאוחר מ-12 חודשים מיום תשלומם". כאמור, הניסוח מאוד קורקטי וקר והישראלים שבינינו לא נכנסים לעומקו של עניין (בעיקר לא במועד קבלת הכסף מהביטוח הלאומי שבד"כ מגיע בשמירת הריון ו/או אחר לידה, דהיינו, תקופות מורכבות בחיים) ולא מאמינים שאכן יזכו לקבל עוד שקל מגוף בירוקרטי כל שהוא..
עובדת שלי יצאה לשמירה באמצע ההריון. בחודש יולי שילמנו לה את דמי ההבראה להם היא זכאית והנחיתי אותה להגיש את הבקשה להפרשים מביטוח לאומי. השבוע נתבשרתי שהיא קיבלה לא פחות מ-2,300 ₪ והודתה לי מקרב לב!!
אני ממליצה בחום להפיץ את המידע הר"מ לכל מי שרלוונטי. בברכה
 אורית לוי
 מנהלת משאבי אנוש - טלפארמה

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798