אפשרות להשעיית חוזה עבודה של עובדת בהריון בנסיבות מיוחדות וחריגות

במצב זה קבע ביה'ד כי המעביד יוכל לפנות לממונה על חוק עבודת נשים בבקשה להשעות את יחסי העבודה בין הצדדים, באופן שהמעביד יהיה פטור מלשלם לעובדת שכר עבודה כל עוד אינה יכולה לעבוד ואינה פונה לקבלת גמלה. לעובדת יישמר מקום עבודתה והיא תהא רשאית לשוב לתפקידה בכל עת.

בית הדין ציין כי סמכות זו של הממונה להורות על השעיית יחסי העבודה ראוי שתופעל במקרים חריגים ויוצאי דופן בלבד, ותוך שימוש זהיר ומושכל בה. יחד עם זאת, יש לאפשר את השימוש בה במקרים המתאימים. 


* המאמר לקוח מתוך המהדורה החדשה של הספר דיני עבודה המדריך המלא (הילה פורת, עו"ד), אשר יצא לאור בסוף חודש דצמבר 2012. המהדורה החדשה כוללת התייחסות מפורטת לחידושים בתחום דיני העבודה (כולל החוק החדש להגברת האכיפה). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"חוזים והסכמים בדיני עבודה".

 

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798